TJ Plamen a dotace

IMG_1860

Teď, když opět, jako každý rok sedím nad žádostmi o dotace na rok příští, je možná vhodná chvíle uvést,  kde se berou peníze na financování oddílů cyklistiky a florbalu TJ Plamen.

Z jakých prostředků tedy TJ Plamen hradí činnost oddílů, které jsou ve spolku začleněny?

Největší objem peněz přináší dotace od státních institucí, o které každým rokem jednota žádá. Většinou se jedná o peníze na činnost mládeže a také na jednotlivé akce,  které oddíly v daném roce pořádají.

Dalším významným zdrojem peněz je podpora sponzorů a členské příspěvky, příjem ze startovného a také ze smluvního úklidu veřejných ploch ve městě.

Nejvíce peněz na činnost dětí a mládeže v historii vůbec jsme získali z neinvestiční dotace MŠMT a to ve výši 123 tis. Kč. Podle smlouvy však min. 50% těchto prostředků musí být použito na odměny trenérům mládeže a jejich asistentům. Zbytek částky se použil na nákup týmových dresů a ubytování při soustředění.

Dalším neméně významným donátorem je město Chodov. Z dotace na činnost dětí a mládeže v celkové výši

87,4 tis. Kč se hradí doprava na turnaje a ligu, startovné na závodech, sportovní potřeby, pronájem sportovišť, ubytování při soustředění, školení trenérů, licence, přestup hráčů apod.

Získali jsme také dotaci z Karlovarského kraje ve výši 10 tis. Kč a ta byla použita na úhradu ubytování při soustředění mladých cyklistů a florbalistů.

Podpora sponzorů v letošním roce nám vynesla částku 56 tis. Kč, roční členské příspěvky činily 34,8 tis. Kč. Příjem ze startovného za letošní rok byl více než 16 tis. Kč a nakonec úklid veřejných ploch, který zajišťovaly děti a s některými i rodiče, vynesl cyklistům 10 tis. Kč.

To je stručný výčet příjmů a výdajů TJ Plamen Chodov, z.s. v letošním roce, ale tak to bylo i v letech minulých a je nutné pro pořádek uvést, že většinu peněz (95%), které do TJ přichází, dává jednota do tréninkových skupin dětí a mládeže cyklistiky a florbalu.

Za náš spolek, TJ Plamen Chodov jsem rád, že hospodaříme bez dluhů, že peníze jdou do mládeže a že se nám daří získávat peníze z dotačních titulů i od sponzorů.

Za to všem, kteří k tomu přispívají i všem donátorům, patří velké poděkování.

 

František Nádvorník, předseda výkonného výboru TJ Plamen Chodov, z.s.   

Po roce opět soustředění

IMG_1860

Konec prázdnin již tradičně patří plameňáckému soustředění. Cyklisté a florbalisté tentokrát vyrazili na Mariánskou u Jáchymova. Chata Lesanka nabídla perfektní podmínky pro prožití pěkného sportovního týdne.  Letošního kempu se zúčastnilo 26 členů TJ Plamen Chodov, z toho byla většina dětí.

Poděkování patří městu Chodov a Karlovarskému kraji, kteří nám pomohli s financováním tohoto soustředění.

                

1 položka(ek)