Stmelit kolektiv a nabrat nové síly!

„Stmelit kolektiv a nabrat nové síly!“

Tak znělo heslo trenérů florbalového týmu TJ Plamen Chodov dívky, Ríši Partha, Míry Červenky a asistenta týmu Pavla Dawidka, když s jedenácti hráčkami vyrazili na společný víkendový pobyt do srdce Krušných hor na Boží Dar.

Počasí jim přálo a tak hned v sobotu 19.1.2018 vyrazili na pořádný 5 kilometrový „vejšplap“ v hlubokém sněhu po Ježíškově cestě. V průběhu cesty nechyběla ani pořádná koulovačka či zápas ve sněhu ve volném stylu. Za splnění tak náročného úkolu je čekala krásná odměna jednak ve formě medaile, kterou děvčata dostala přímo na trase a další odměnou jim bylo odpolední koupání v Jáchymovském Aquacentru Agricola.

Sobotní den byl nakonec dovršen nočním jízdou na oblíbené zábavné atrakci Snowtubing. Nechyběly další zimní radovánky jako třeba jízda na obyčejném linoleu ve stylu „Jamajského závodního bobu“. Tuto atrakci si dívky velice užívaly.

Završením celého víkendového pobytu byl pořádný ragbyový souboj ve sněhu  proti trenérům, který trenéři nakonec vyhráli.

„V tomto víkendovém klání nešlo o žádné soupeření, ale o to, aby se naše děvčata stmelila v jeden kolektiv, jeden tým. Dokázala se vzájemně podržet v časech dobrých i zlých. To byl cíl celého našeho víkendového soupeření „ S Plamenem na sněhu“.  Pevně věříme, že se všem zúčastněným líbilo a budeme se těšit příští rok opět na viděnou.“            Pavel Dawidko

TJ Plamen a dotace

IMG_1860

Teď, když opět, jako každý rok sedím nad žádostmi o dotace na rok příští, je možná vhodná chvíle uvést,  kde se berou peníze na financování oddílů cyklistiky a florbalu TJ Plamen.

Z jakých prostředků tedy TJ Plamen hradí činnost oddílů, které jsou ve spolku začleněny?

Největší objem peněz přináší dotace od státních institucí, o které každým rokem jednota žádá. Většinou se jedná o peníze na činnost mládeže a také na jednotlivé akce,  které oddíly v daném roce pořádají.

Dalším významným zdrojem peněz je podpora sponzorů a členské příspěvky, příjem ze startovného a také ze smluvního úklidu veřejných ploch ve městě.

Nejvíce peněz na činnost dětí a mládeže v historii vůbec jsme získali z neinvestiční dotace MŠMT a to ve výši 123 tis. Kč. Podle smlouvy však min. 50% těchto prostředků musí být použito na odměny trenérům mládeže a jejich asistentům. Zbytek částky se použil na nákup týmových dresů a ubytování při soustředění.

Dalším neméně významným donátorem je město Chodov. Z dotace na činnost dětí a mládeže v celkové výši

87,4 tis. Kč se hradí doprava na turnaje a ligu, startovné na závodech, sportovní potřeby, pronájem sportovišť, ubytování při soustředění, školení trenérů, licence, přestup hráčů apod.

Získali jsme také dotaci z Karlovarského kraje ve výši 10 tis. Kč a ta byla použita na úhradu ubytování při soustředění mladých cyklistů a florbalistů.

Podpora sponzorů v letošním roce nám vynesla částku 56 tis. Kč, roční členské příspěvky činily 34,8 tis. Kč. Příjem ze startovného za letošní rok byl více než 16 tis. Kč a nakonec úklid veřejných ploch, který zajišťovaly děti a s některými i rodiče, vynesl cyklistům 10 tis. Kč.

To je stručný výčet příjmů a výdajů TJ Plamen Chodov, z.s. v letošním roce, ale tak to bylo i v letech minulých a je nutné pro pořádek uvést, že většinu peněz (95%), které do TJ přichází, dává jednota do tréninkových skupin dětí a mládeže cyklistiky a florbalu.

Za náš spolek, TJ Plamen Chodov jsem rád, že hospodaříme bez dluhů, že peníze jdou do mládeže a že se nám daří získávat peníze z dotačních titulů i od sponzorů.

Za to všem, kteří k tomu přispívají i všem donátorům, patří velké poděkování.

 

František Nádvorník, předseda výkonného výboru TJ Plamen Chodov, z.s.   

Po roce opět soustředění

IMG_1860

Konec prázdnin již tradičně patří plameňáckému soustředění. Cyklisté a florbalisté tentokrát vyrazili na Mariánskou u Jáchymova. Chata Lesanka nabídla perfektní podmínky pro prožití pěkného sportovního týdne.  Letošního kempu se zúčastnilo 26 členů TJ Plamen Chodov, z toho byla většina dětí.

Poděkování patří městu Chodov a Karlovarskému kraji, kteří nám pomohli s financováním tohoto soustředění.

                

1 položka(ek)